Skontaktuj się z nami
Adres:
Gdańsk
Telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Interiors Poland, w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w formularzu zapytanie oraz w celu archiwizacji formularza. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie powyższych danych jest dobrowolne.

Interiors Sp z o.o. Gdańsk